Życzenia Wielkanocne

Kiedy Wielka Noc nastanie, Życzymy Wam na Zmartwychwstanie, Dużo szczęścia i radości, Które niechaj zawsze gości, W dobrym sercu, W jasnej duszy, Niechaj wszystkie żale zgłuszy. Rada Okręgowa ZZPiPP w Szczecinie Czytaj więcej

Szczepienia więcej informacji

Koleżanki i Koledzy.  W załączeniu stanowisko Rady Głównej z 30.03.2021 w/s objęcia szczepieniami pracowników prokuratury (urzędników, asystentów, specjalistów, pracowników obsługi). Jak wynika z naszych informacji również PK kilkukrotnie zwracał się do Rady Ministrów o objęcie szczepieniami pionu pozaorzeczniczego w tym ostatni raz 28.03.2021.  Objęcie szczepieniami całej kadry – mamy nadzieję, przybliży nas do zniesienia systemu zmianowego Czytaj więcej

Szczepienia coraz bliżej !!!

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/546… Jak wiecie Rada Główna od samego początku stała na stanowisku, że obok prokuratorów w tej samej grupie i kolejności winni być szczepieni urzędnicy, asystenci, specjaliści i pracownicy pomocniczy. W tym kierunku zmierzała pisemna inicjatywa Prokuratora Krajowego lecz na etapie prac w Radzie Ministrów grupę tą wykluczono. Niemniej, nadal podejmowaliśmy działania aby zmienić tą sytuację. Czytaj więcej

Szczepienia, system zmianowy i prokuratorscy „antyszczepionkowcy” z Lex Super Omnia.

4 lutego 2021 r. podczas posiedzenia Zespołu ds. przeciwdziałania skutkom pandemii w prokuraturze uzyskaliśmy informację o wystąpieniu przez Prokuraturę Krajową o poszerzenie pierwszej grupy osób podlegających szczepieniu o pracowników prokuratury w tym m.in. urzędników i asystentów oraz kadrę pomocniczą. Jest to reakcja na stanowisko Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP skierowane do Prezesa Rady Czytaj więcej

Szczepienia SARS-COV2

https://www.facebook.com/prokuraturaszczecinzz Czytaj więcej

Wynagrodzenia asystentów ??? jest nasze pismo tej sprawie

W załączeniu przesyłamy pismo do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego ws wynagrodzeń asystentów prokuratora. Przez pewien okres czasu było tak, że nasi asystenci mieli korzystniejsze widełki od sądowych.  Teraz się to odwróciło i niezbędna jest korekta, tak aby zachować symetrię plac obu grup. Z takim też postulatem wystąpiliśmy. Przy okazji zapraszamy w nasze szeregi asystentów, dla której Czytaj więcej

A my się nie damy…..

KOCHANIW tych ciężkich czasach, zwracajcie uwagę na to co się dzieje w około, reagujcie na potrzebę pomocy starszym. Pilnujcie też Siebie i Swoje rodziny. Chcę, gdy już to minie…. a minie, zobaczyć Wszystkich w komplecie i usłyszeć…. ZNOWU NAM SIĘ UDAŁO, JESTEŚMY W KOMPLECIE, BEZ STRAT !!! Jeżeli pojawi się potrzeba pomocy, piszcie do mnie Czytaj więcej

JESZCZE BĘDZIE PRZEPIĘKNIE, JESZCZE BĘDZIE NORMALNIE…..

KOCHANI !!! PROSZĘ WAS BARDZO, DBAJCIE O SIEBIE I NOŚCIE SPRZĘT OCHRONNY, UNIKAJCIE ZBĘDNYCH KONTAKTÓW, STOSUJCIE SIĘ DO ZALECEŃ. MAMY ZŁY CZAS NA ROZPRĘŻENIA. JEŻELI POJAWI SIĘ POTRZEBA INTERWENIOWANIA LUB POMOCY ZE STRONY ZZPIPP RO SZCZECIN NIE CZEKAJCIE, DAJCIE ZNAĆ, ZARÓWNO W SPRAWACH ZAWODOWYCH JAK I PRYWATNYCH. ZDROWIA, ZDROWIA I JESZCZE RAZ ZDROWIA W TYM Czytaj więcej

Dziś dzień papieski. A Jan Paweł II pisał o związkach zawodowych: (Encyklika Laborem Excercens)

Znaczenie związków zawodowych 20. Na gruncie tych wszystkich uprawnień, wraz z potrzebą ich zabezpieczenia ze strony samych ludzi pracy, wyrasta potrzeba jeszcze jednego uprawnienia. Jest to mianowicie uprawnienie do zrzeszania się, czyli do tworzenia stowarzyszeń lub związków mających na celu obronę żywotnych interesów ludzi zatrudnionych w różnych zawodach. Stąd też związki te noszą nazwę związków zawodowych Czytaj więcej

Uelastycznieniu systemu zmianowego.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o uelastycznieniu systemu zmianowego zgodnie z postulatami naszego Związku w wypadku braku decyzji o całkowitym jego zniesieniu. Poniżej pismo PK w tej sprawie z 1.10.2020. Pismo to w naszej ocenie sprowadza się do pozostawienia systemu zmianowego jako fakultatywnego przy spełnieniu określonych przesłanek. Decyzja o odejściu od niego pozostaje w gestii kierownika Czytaj więcej

1 2 3 13
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast