Month: Maj 2019

Dezyderatu, który zgłosiła Wiceprzewodnicząca Prezydium RG Barbara Chrobak

Czytaj więcej

PROKURATURA I SĄDY UMIERAJĄ !!!

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=8901C320DA32951DC1258404003F4855&fbclid=IwAR1dTTFczF1nA7G21KwaXH0qOrkuwwPpv3e_FmAZaCH58dQt4Ikip4ehZpw# https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sejm.gov.pl%2FSejm8.nsf%2Ftransmisje.xsp%3Funid%3D8901C320DA32951DC1258404003F4855%26fbclid%3DIwAR0fof_DzNSMTBZInFCcq0dPOnDpN59SEa45sLb8U4__xml79xw1uLje3gk&h=AT1sKcZSJWajivEelkHJSjdazAfCmJmGtLjF8wGSq2JDdEU9UV08UNpsRuv3lMNmo6o8XN_FYapSDKsq94GV-uNCY3GcteQLHwZafEXNx0PBtw92S5iiniU3nX8u5Lilo-kvbbwPmZx4oy9RBc40tHLwyUlSUTKHpIN1ZYAuKHFB7DebXxnNZg6_b8QfXvfTG980qcVs7eEMF–lLpbsxzr9ot-wPVv9rRPkmwP-7UO6kGi5xefDfjke_SzU-os77K2q-oz3rhOXHLpX_IFadoLHjUFnkbWqkA6hQ05iLuh1iA-8SN-oR2CedMTJ39jMriEgB0cUwGRyhXcIYpmL66IiYO2SjvtjJUvy05TVT93xZWelweLhfsrFYe4lyYg-mbKXdn63IwPVAMcjWpjLyJIfe8M6Fpm0b-KuwlKkHTEnCpoyVmIngnOjWbuYwKCXQ0hQTEHdIgGTYpMook3-urPvtL2_ihysQh9jTXUrL5iuP7EUYwqraHXTua9xap5Ang3rM32yIpyJdm4eZf4GVCo0Cw0-tSrNG_u6874lwcyynMmt8qvo5z3epBlk8_ThEnylwFrlXTVsBURnEOewxYLKdXyMpDXM9kIAx8I-7jAXWJS6dIW1DINY Czytaj więcej

OGŁASZAM PIĄTEK „CZARNYM” WSZYSCY PRZYCHODZIMY UBRANI NA CZARNO PLAKATY DOSTANIECIE OD NAS !!! WSPIERAMY MIASTECZKO !!!

Czytaj więcej

UWAGA !!! Odezwa do Wszystkich Prokuratorów i Pracowników Prokuratur

Czytaj więcej

PROTEST TRWA I NIE BEDZIE KOŃCA BEZ NOWEJ USTAWY

Szukamy chętnych do pobytu w miasteczku. Info przekażemy również na spotkaniu podczas integry https://www.facebook.com/prokuraturaszczecinzz/ Czytaj więcej

Panie Premierze żądamy konkretów……. !!! Prokuratury i Sądy umierają a my wiemy kto jest za to odpowiedzialny !!! :-(

https://www.facebook.com/prokuraturaszczecinzz/ Czytaj więcej

RODO: zmiana w ochronie danych osobowych od 4 maja 2019 r.

Po pierwsze, całkowicie zabrania monitorowania pomieszczeń udostępnianych związkom zawodowym do prowadzenia przez nie działalności. Dotychczas było to dopuszczalne pod warunkiem zastosowania technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób, tj. anonimizacji. Po zmianach tego zakazu nie będzie można w żaden sposób uchylić, w tym nawet za zgodą samych zainteresowanych związków. Pracodawcy, którzy stosują taki monitoring, Czytaj więcej

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast