Day: 16 października, 2020

Dziś dzień papieski. A Jan Paweł II pisał o związkach zawodowych: (Encyklika Laborem Excercens)

Znaczenie związków zawodowych 20. Na gruncie tych wszystkich uprawnień, wraz z potrzebą ich zabezpieczenia ze strony samych ludzi pracy, wyrasta potrzeba jeszcze jednego uprawnienia. Jest to mianowicie uprawnienie do zrzeszania się, czyli do tworzenia stowarzyszeń lub związków mających na celu obronę żywotnych interesów ludzi zatrudnionych w różnych zawodach. Stąd też związki te noszą nazwę związków zawodowych Czytaj więcej

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast