Day: 18 stycznia, 2019

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI – SĄDÓW POWSZECHNYCH, SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH I PROKURATURY.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2019 r. Związki zawodowe działające w sądach powszechnych, administracyjnych oraz w prokuraturze zgodnie uznają, iż obecny poziom wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości uchybia godności urzędu, jest nieadekwatny do poziomu wykształcenia i przygotowania zawodowego oraz rażąco odbiega od warunków wynagradzania w gospodarce narodowej. Katastrofalny poziom wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości stał się Czytaj więcej

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast