Day: 25 stycznia, 2019

Warszawa, 24 stycznia 2019 roku Komunikat Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w sprawie Okrągłego stołu.

24 stycznia 2019 roku w Warszawie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się pierwsze spotkanie Okrągłego stołu pracowników wymiaru sprawiedliwości. Spotkaniu przewodniczyła Poseł Barbara Chrobak – Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W spotkaniu udział wzięli po stronie rządowej minister Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów pan poseł Marek Suski, Wice Minister Sprawiedliwości pan Michał Czytaj więcej

I OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁU za nami

Czy coś ustalono………. Konferencja dotycząca m.in. trudnej sytuacji płacowej pracowników sądów powszechnych i prokuratury link poniżej http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=567B7614BE2A3E28C125838C003DF0A8&fbclid=IwAR3g_v9OMiUSDd9D17jOZfwBww0WypJX86UTw4TilYLbh0xEm5N7hbWVE4M# Czytaj więcej

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast