Month: sierpień 2020

Uprawnienia Związku – dlaczego warto zostać członkiem/inią ?

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa – tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych funkcji, zadań związanych z reprezentowaniem i obroną praw oraz interesów pracowników wobec kierowników zakładów pracy, organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego a także innych podmiotów. Uprawnienia przysługujące związkom zawodowym wyrażają się różnymi, co Czytaj więcej

FB grupa zamknięta – warto wiedzieć

Na FB została utworzona zamknięta grupa dla członków. Można wystąpić o dostęp do niej. Tam podawane będą informacje które dotyczą tylko nas członków. Poniżej link do grupy. https://www.facebook.com/groups/ZZPIPP.RP.RO.SZCZECIN/ Istnieje też na FB oficjalna część dla Wszystkich z ogólnymi informacjami. Prosimy tam zamieszczać tylko ogólne treści gdyż mają dostęp do tego Wszyscy chętni i zainteresowani mniej Czytaj więcej

PODWYŻKI NIESTETY NIE DLA NAS !!!

Warto zobaczyć i warto przeczytać http://www.prokuratura-zz.pl/prokuratura-przeciw-zamrozeniu-plac-2021/?fbclid=IwAR0Ddpkbp4K2d2j5hfhxJogIH2ZPOfM-w5-85IhlbA8WUVyJhmDo_vDBX2k https://www.facebook.com/prokuraturaszczecinzz/ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2020 r. UCHWAŁA RADY GŁÓWNEJ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PROKURATORÓW I PRACOWNIKOW PROKURTAURY RP W SPRAWIE PROJEKTOWANEGO ZAMROŻENIA PŁAC W SFERZE BUDZETOWEJ W 2021 r. Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP z najwyższym zaniepokojeniem przyjęła zgłaszane przez władzę wykonawczą Radzie Dialogu Społecznego propozycje zamrożenia Czytaj więcej

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast