Month: Marzec 2021

Szczepienia więcej informacji

Koleżanki i Koledzy.  W załączeniu stanowisko Rady Głównej z 30.03.2021 w/s objęcia szczepieniami pracowników prokuratury (urzędników, asystentów, specjalistów, pracowników obsługi). Jak wynika z naszych informacji również PK kilkukrotnie zwracał się do Rady Ministrów o objęcie szczepieniami pionu pozaorzeczniczego w tym ostatni raz 28.03.2021.  Objęcie szczepieniami całej kadry – mamy nadzieję, przybliży nas do zniesienia systemu zmianowego Czytaj więcej

Szczepienia coraz bliżej !!!

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/546… Jak wiecie Rada Główna od samego początku stała na stanowisku, że obok prokuratorów w tej samej grupie i kolejności winni być szczepieni urzędnicy, asystenci, specjaliści i pracownicy pomocniczy. W tym kierunku zmierzała pisemna inicjatywa Prokuratora Krajowego lecz na etapie prac w Radzie Ministrów grupę tą wykluczono. Niemniej, nadal podejmowaliśmy działania aby zmienić tą sytuację. Czytaj więcej

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast